وجه تسمیه مرند

وجه تسمیه مرند

قلعه مانداگارانا

مرند شهرى است که در دوران اورارتویى به نامهاى ”سانگى بوتو” و ”اواهو” یا مانداگارنا بوده و در عصر اسلامى نیز مرکز حکومت روادیان مرند محسوب شده و داراى آثار تاریخى ممتازى چون کلیساى سن استپانوس و مسجد جامع و چند شهر تاریخى گمشده و بقعه متبرکه و کاروانسراو پل و سد باستانى است و علماى طراز اول و نویسندگان و محققین و مورخین و شاعران و هنرمندانى فرزانه از این منطقه بر تارک تاریخ و فرهنگ درخشیده اند.
مرند یکى واژه فارسى یا ارمنى است. درباره فلفسه نام ( وجه تسمیه) این شهر تاریخى دهها معنی مختلف وجود دارد:
در روایات باستانى ارامنه آمده است که حضرت نوح در مرند مدفون شده و کلمه مرند از یک فعل لغت ارمنى به معناى تدفین اشتقاق یافته است.(سفر نامه شاردن ص ۴۰ و سفر نامه دیولافوا ص ۳۰ ).
ولى ارامنه را اعتقاد بر این است که نوح بعد از طوفان در نخجوان فرود آمد و در این شهر نیز مدفون شد و قبر همسرش هم در مرند واقع شده است. (سفر نامه تاورنیه ص ۵۴ و جغرافیاى طبیعى آذربایجان ص ۲۸).
مطابق نوشته هاى تورات مادر حضرت نوح در مسجد بازار مرند مدفون است.(دیباچه اى بر فرهنگ کشاورزى ص ۲۱۳ و راهنماى شهرستانهاى ایران ص ۲۱۴). برخى نیز بناى شهر مرند را به امر دختر ترسائى بنام ماریا مى دانند و بناى اولیه مسجد جامع فعلى را نیز کلیسائى مى شمارند که وى بنا کرده و نام مرند را هم برگرفته از نام ماریا با اندکى تغییر مى دانند.

مرند یعنى تدفین
در روایات باستانى ارامنه آمده است که حضرت نوح در مرند مدفون شده و اسم این شهر یک فعل ارمنى، به معنای تدفین اشتقاق یافته است. هنگامى که هوا صاف و روشن باشد، از مرند کوهی که سفینه این شیخ درآن توقف کرده ووى را ار توفان نجات داد، مشاهده مى گردد. ارامنه بر این اعتقاد هستند که قبر همسرنوح نیز در مرند بر سر راه تبریز واقع است.

مانداگارنا یا مورونداى باستان
بطلمیوس جغرافیدان یونانى که در دو قرن قبل از میلاد می زیسته، از این شهر به نام ماندگارنا نام مى برد،مرند شهرى بسیار قدیمى است و آن را یکى از آباد ترین شهرها در تاریخ مى خواند. گویا موروندا که در بطلیموس آمده همین مرند کنونى باشد.

مرند شهر خانم ماریاناى مسیحى
در باره وجه تسمیه مرند مى گویند که بناى این شهر به امر دختر ترسایى به نام ماریا گذاشته شده است. بدین دلیل که وى کلیساى بزرگى در این محل بنا کرد که اکنون با تغییراتى به مسجد جامع تبدیل شده است. آثار کلیساى قدیمى این شهر هنوز برجاست و صلیب هاى بزرگ و کوچک، دورادور قسمت فوقانى آن را با طرز زیبایى پوشانده اند.

مرند سرزمین قوم مروا
نام یونانى مرند مروا است و احتمالا از اجتماعى به همین نام که منطقه را تا دریاچه ارومیه اشغال داشته اند، گرفته شده است.

مرند، سرزمین مادها
مرند شهرى از آذربایجان است. مى توان پنداشت که درست آن مارند بوده که مار رویه آذرى نام ماد مى باشد و همچنین در زبان ارمنى ”ر” به جاى ”د” بسیار مى آمده و در زبان ارمنى تیره ماد را همیشه به نام ماریاد کرده اند.

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*