تعرفه ثبت، تمدید و انتقال دامنه

پسوند قیمت سالیانه
(ریال)
.com ۵۰۰,۰۰۰
.co ۱,۱۰۰,۰۰۰
.ir ۱۴۰,۰۰۰
.net ۵۰۰,۰۰۰
.org ۵۰۰,۰۰۰
.info  *
۴۱۰,۰۰۰
.biz ۷۶۰,۰۰۰
.asia ۸۷۰,۰۰۰
.tel ۸۷۰,۰۰۰
.ws ۱,۱۷۰,۰۰۰
.tv ۱,۵۸۰,۰۰۰
.mobi ۹۸۰,۰۰۰
.cc ۱,۲۵۰,۰۰۰
.us  * ۵۰۰,۰۰۰
.eu ۵۰۰,۰۰۰
.co.ir ۱۴۰,۰۰۰
.ac.ir ۱۴۰,۰۰۰
.gov.ir ۱۴۰,۰۰۰
.id.ir ۱۴۰,۰۰۰
.net.ir ۱۴۰,۰۰۰
.org.ir ۱۴۰,۰۰۰
.sch.ir ۱۴۰,۰۰۰
.co.uk   * (دو ساله)۷۸۰,۰۰۰
.org.uk  * (دو ساله)۷۸۰,۰۰۰
  • هزینه ثبت .info در سال اول ۳۶۰٫۰۰۰ ریال و هزینه تمدید به ازای هر سال ۷۲۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
  • مالک ثبت دامنه .eu  می بایست در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ساکن باشد.
  • جهت ثبت دامنه .us داشتن آدرس و کدپستی واقعی در کشور آمریکا الزامی است.
  • uk مخفف United Kingdom و مربوط به کشور انگلستان می باشد . جهت ثبت دامنه .co.uk داشتن آدرس و کدپستی واقعی در کشور انگلستان الزامی است.
  • uk مخفف United Kingdom و مربوط به کشور انگلستان می باشد . جهت ثبت دامنه .org.uk داشتن آدرس و کدپستی واقعی در کشور انگلستان الزامی است.

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*